Biz

“Dünya, yöneticileri psikologlar ve halkı da hastalar olan büyük bir tımarhanedir.” (Foucault)
Foucault “Delilik çoğunluğun koyduğu kurallardır” der. “Doğru yok, yanlış yok, sadece çoğunluğun kararı var!” Kimin deli, neyin delilik olduğuna karar veren de çoğunluktur. İktidar mekanizmalarının yapmak istediği, deliliğin, normalin-anormalin sınırlarını çizdiği gibi, cinsel tercihlerin, bir anlamda hayatın her alanının sınırlarını çizerek, insanları normalleştirme mekanizması içerisine dâhil etmektir. Aslında buna zorunludur, çünkü ancak bu şekilde varlığını sürdürebilir.
Kısaca iktidar; evde patronluğunu ilan ederken, işyerinde kraldan kralcı olur, gittiğiniz bankada orta seviyeden bir memura dönüşüverir. Böylece her küçük iktidar sahibinin elindeki gücü başarılı bir şekilde kullanma yeteneğine tanık olursunuz.

Leave a Reply