532 248 29 84 tolga.sonalp@outlook.com
Takip:

Futbol

web_futbol

Çalışmanın devamı için bu linke tıklayın.
Manipulasyon, Depolitizasyon, Kültürel Deformasyon:
Futbol, İçerdiği umut ve korku, savunma ve saldırı, galibiyet ve mağlubiyet, fizik güç ve şiddet gibi kutupsallıklar dolayımıyla, insanî varoluşun evrensel çelişkilerini cisimleştirmektedir. Popüler futbol kültürü, sınıfsal, millî, etnik, dinsel, ataerkil vs. kimliklere eklemlenerek, “ötekilik” formlarının üretilmesine katkıda bulunmuştur. (Birikim Yayınları)
Bilindiği üzere, millet, söylemsel olarak oluşturulan “hayali bir topluluk”tur (Anderson, 1983). Milli kimlik ise, belirli ortak anlam, kod, simge, ritüel, mit vb. temelinde kurulan bir eşitlik (“biz”) ve farklılık (“ötekiler”) ilişkisinin ürünüdür.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında, savaş ittifakları futbolda devam etti. Galipler ve mağlupler kendi aralarında yarışıyorlardı. Salazar’a Portekiz’i nasıl yönettiğini sormuşlar; o da “Üç F sayesinde” demiş, “Fado, Fiesta, Futbol…”

serbest