SİG II – Sistemin Güzel İnsanları 2

SİSTEM ÇÖKMÜŞ DEĞİL, BÖYLE İŞLİYOR. ÇARKLAR DÖNÜYOR.
Zengin nitelikli eğitim alarak “söz sahibi”, “ayrıcalıklı sınıf” olmaya devam ediyor. Steril mahallelerde, daha uzun yaşamaya “hak” kazanıyor. Fakir, verilen minimum eğitimle itaat etmeyi öğreniyor. Bilgi “veren” ve bilgiyi “yayan” her kurum bunun destekçisi.

Bilgi iktidarın altını oyan bir şey değil, hiç olmadı. Aksine, bilgi iktidarın ta kendisi. İktidarın altını kalın çizgilerle çiziyor.

Sistem, “bilgi sahibi” sağlıklı zenginler ve kısa ömürleri itaatle geçen bilinçsiz köle fakirler üretiyor. Toplumun bir parçası birey olmaktan çıkarıyor bizi. Ötekileşmiş, yabancılaşmış toplulukların basit bir parçası oluyoruz. Kullanabildiği her türlü araç ile bizi küçük grupların parçası, bilgisiz, değersiz kişiler haline getiriyor, böyle sunuyor.

Sistemin çarkları işliyor.